Loto Miền Bắc - Thống kê lô tô xổ số miền Bắc

Lô tô miền Bắc thứ năm,

24/06/2021
Đầu Lô Tô
0 04
1 10,19,19
2 22,22,24,28
3 35,35,37,39
4 44
5 52,55,59
6 62,67
7 72,75,79
8 82,85,86
9 92,94,96

Lô tô miền Bắc thứ tư,

23/06/2021
Đầu Lô Tô
0 06
1 10,15,17,17
2 24
3 32,33,34,36
4 41,43
5 50,54,58,59
6 60,66,67,68
7
8 82,84,87,87
9 94,96,99

Lô tô miền Bắc thứ ba,

22/06/2021
Đầu Lô Tô
0 01,02,05,09
1 17,18,18
2 20
3 30,32
4 42,45,46,47
5 52,58,58
6 60,68
7 73,79
8 80,86
9 96,96,98,99

Lô tô miền Bắc thứ hai,

21/06/2021
Đầu Lô Tô
0 00,02,04
1 10,11,17
2 20,25,25,26
3 30,31,32,35
4 41,48
5 58,59
6 63,69
7 72,73
8 80,81,83,89
9 98

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

20/06/2021
Đầu Lô Tô
0 01,03,04,05
1 14,15,18
2 23,26
3 31,33,35
4 43,48
5
6 60,67,68
7 70,75,75,78
8 80,82,85,87
9 90,99

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

19/06/2021
Đầu Lô Tô
0
1 10,11,11,12,12,16,18
2 20,20,22,25
3 37
4 47,49,49
5 50,56
6 64,65
7 70,72,76
8 80,81,83
9 92,95

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

18/06/2021
Đầu Lô Tô
0 03,06,08,08
1 13,19
2 21,29
3 30,32,37,38
4 47
5 52,52,54,55
6 61,63,63,65,67
7 79
8 80,87
9 91,94