Loto Miền Bắc - Thống kê lô tô xổ số miền Bắc

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

18/09/2021
Đầu Lô Tô
0 01,02,03,06
1 10,14,17
2
3 36,39
4 43,44,45,47,47,49
5 51,52,59
6 65,65,67
7 71,74,78
8 83,83,89
9

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

17/09/2021
Đầu Lô Tô
0 05
1 10,15,19
2 29
3 30,30,32
4 41,49
5 51,53,58
6 60,66,67
7 75,76,77,78,78,79,79
8 89
9 90,94,99

Lô tô miền Bắc thứ năm,

16/09/2021
Đầu Lô Tô
0 00,07
1 19
2 23
3 30,30,30,32,32,39
4 42,43,43,47,48
5 59
6 63,65
7 71,75
8 82,82,84
9 93,94,97,97

Lô tô miền Bắc thứ tư,

15/09/2021
Đầu Lô Tô
0 04,06
1 12,14,17
2 25
3 30,34,37,39
4 40,42,42,47
5 50,57
6 62,65,66
7 70,78
8 81,82,82,88
9 92,95

Lô tô miền Bắc thứ ba,

14/09/2021
Đầu Lô Tô
0 00,04,08
1 10,10,14
2 21,26
3 31,38
4 49
5 50,52,52,55,59
6 60,64,67
7 71,74,76,79
8 82,84,84,84
9

Lô tô miền Bắc thứ hai,

13/09/2021
Đầu Lô Tô
0 01,08,09
1 13
2 23,27
3 30,32,32,34,35
4 46,46,48
5 57
6 61,64
7 72,76
8 83,84,84,84
9 90,91,98,99

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

12/09/2021
Đầu Lô Tô
0 00,08,08
1 11,13,13
2 26
3 30,36
4 44,47,49
5 50,51,53
6 61,65
7 73
8 83,83,83,84,85
9 96,98,98,98