Loto Miền Bắc - Thống kê lô tô xổ số miền Bắc

Lô tô miền Bắc thứ ba,

13/04/2021
Đầu Lô Tô
0 00,05,05,07
1 11,17
2 21
3 30,36
4 43,47
5 52,53,55,56,56
6 65
7 74
8 80,80,82,87
9 92,94,97,98,99

Lô tô miền Bắc thứ hai,

12/04/2021
Đầu Lô Tô
0
1 15,16,16,16,16,19
2 20
3 32,36,39
4 42,45,45,46,49
5 52
6 62,67
7 70,72
8 82,84,88
9 97,98,99,99

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

11/04/2021
Đầu Lô Tô
0 00,05
1 13,19
2 21,21,22,23,25,29
3 30,30,34,38
4 48,49
5 56
6 66,67
7 71
8 80,80,83,87,88
9 96,97

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

10/04/2021
Đầu Lô Tô
0 06
1 13
2 26,27
3 36,37
4 43,44,46
5 52,54,58
6 60,63,64
7 71,75,76,77
8 81,82,83,86,87
9 92,95,98

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

09/04/2021
Đầu Lô Tô
0 03,04
1 15,18
2
3 31,33,39
4 41,46,49
5 51,52,53,54
6 62,69
7 70,71,75
8 81,83,84
9 91,92,93,95,97

Lô tô miền Bắc thứ năm,

08/04/2021
Đầu Lô Tô
0 03,04,07,07
1 10,11,18
2 22,22
3 31,33,36,37
4 40,40,42,47
5 53
6 67
7 78,79,79
8 84,84,86
9 90,94

Lô tô miền Bắc thứ tư,

07/04/2021
Đầu Lô Tô
0 00,03,04
1 10,13,16,18
2 28
3 33,35,39
4 42
5 52,56,59
6
7 70,70,73,73,75
8 81,84,88
9 93,96,98,98