Tần suất lô tô - Thống kê Lô tô XSMB từ 00 đến 99 | Xổ Số Thần Tài

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.86% 7 lượt
01
1.11% 9 lượt
02
1.36% 11 lượt
03
1.60% 13 lượt
04
1.11% 9 lượt
05
0.86% 7 lượt
06
1.11% 9 lượt
07
1.11% 9 lượt
08
1.11% 9 lượt
09
0.99% 8 lượt
10
1.48% 12 lượt
11
1.11% 9 lượt
12
0.86% 7 lượt
13
0.86% 7 lượt
14
1.36% 11 lượt
15
0.99% 8 lượt
16
0.99% 8 lượt
17
1.36% 11 lượt
18
1.48% 12 lượt
19
0.86% 7 lượt
20
0.86% 7 lượt
21
1.36% 11 lượt
22
1.48% 12 lượt
23
1.11% 9 lượt
24
0.74% 6 lượt
25
1.23% 10 lượt
26
0.74% 6 lượt
27
0.49% 4 lượt
28
0.37% 3 lượt
29
0.86% 7 lượt
30
0.74% 6 lượt
31
0.99% 8 lượt
32
1.11% 9 lượt
33
1.11% 9 lượt
34
0.37% 3 lượt
35
1.48% 12 lượt
36
1.11% 9 lượt
37
0.74% 6 lượt
38
0.62% 5 lượt
39
0.86% 7 lượt
40
0.74% 6 lượt
41
1.85% 15 lượt
42
0.74% 6 lượt
43
1.48% 12 lượt
44
0.99% 8 lượt
45
1.73% 14 lượt
46
0.99% 8 lượt
47
1.11% 9 lượt
48
1.23% 10 lượt
49
1.11% 9 lượt
50
1.60% 13 lượt
51
0.12% 1 lượt
52
0.86% 7 lượt
53
0.62% 5 lượt
54
0.99% 8 lượt
55
0.99% 8 lượt
56
0.74% 6 lượt
57
0.74% 6 lượt
58
0.49% 4 lượt
59
1.36% 11 lượt
60
1.11% 9 lượt
61
0.86% 7 lượt
62
0.49% 4 lượt
63
1.36% 11 lượt
64
0.99% 8 lượt
65
0.99% 8 lượt
66
0.99% 8 lượt
67
1.36% 11 lượt
68
0.86% 7 lượt
69
0.37% 3 lượt
70
0.62% 5 lượt
71
0.74% 6 lượt
72
0.86% 7 lượt
73
1.11% 9 lượt
74
0.74% 6 lượt
75
1.60% 13 lượt
76
1.11% 9 lượt
77
1.23% 10 lượt
78
0.99% 8 lượt
79
1.11% 9 lượt
80
1.36% 11 lượt
81
0.62% 5 lượt
82
1.60% 13 lượt
83
0.74% 6 lượt
84
0.99% 8 lượt
85
0.37% 3 lượt
86
0.62% 5 lượt
87
0.99% 8 lượt
88
0.49% 4 lượt
89
1.11% 9 lượt
90
0.74% 6 lượt
91
0.49% 4 lượt
92
0.99% 8 lượt
93
0.86% 7 lượt
94
0.86% 7 lượt
95
1.23% 10 lượt
96
1.48% 12 lượt
97
0.74% 6 lượt
98
0.99% 8 lượt
99
1.73% 14 lượt

Quảng cáo