XS Mega 6/45 02-09-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

17.252.470.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 29-09-2021

Kỳ 633: Thứ Tư, 02-09-2020

  • 08
  • 10
  • 14
  • 16
  • 18
  • 24

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 20.638.279
Giải 1 11 10.000.000
Giải 2 920 300.000
Giải 3 13588 30.000

Quảng cáo