XS Mega 6/45 04-09-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14.504.128.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 22-10-2021

Kỳ 634: Thứ Sáu, 04-09-2020

  • 07
  • 16
  • 20
  • 30
  • 40
  • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 22.097.628
Giải 1 12 10.000.000
Giải 2 756 300.000
Giải 3 13166 30.000

Quảng cáo