XS Mega 6/45 04-10-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

17.252.470.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 29-09-2021

Kỳ 647: Chủ Nhật, 04-10-2020

  • 09
  • 16
  • 19
  • 25
  • 26
  • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 16.586.431
Giải 1 21 10.000.000
Giải 2 903 300.000
Giải 3 14560 30.000

Quảng cáo