XS Mega 6/45 06-09-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

17.252.470.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 29-09-2021

Kỳ 635: Chủ Nhật, 06-09-2020

  • 01
  • 06
  • 19
  • 29
  • 31
  • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 23.500.560
Giải 1 14 10.000.000
Giải 2 944 300.000
Giải 3 15463 30.000

Quảng cáo