XS Mega 6/45 09-06-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18.982.427.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 23-06-2021

Kỳ 752: Thứ Tư, 09-06-2021

  • 02
  • 07
  • 18
  • 20
  • 24
  • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 29.292.855
Giải 1 22 10.000.000
Giải 2 1216 300.000
Giải 3 18521 30.000

Quảng cáo