XS Mega 6/45 09-09-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

17.106.173.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 27-10-2021

Kỳ 636: Thứ Tư, 09-09-2020

  • 19
  • 21
  • 34
  • 35
  • 36
  • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 25.062.356
Giải 1 16 10.000.000
Giải 2 867 300.000
Giải 3 14630 30.000

Quảng cáo