XS Mega 6/45 09-10-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14.504.128.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 22-10-2021

Kỳ 649: Thứ Sáu, 09-10-2020

  • 15
  • 19
  • 23
  • 30
  • 33
  • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 19.233.191.
Giải 1 16 10.000.000
Giải 2 702 300.000
Giải 3 13083 30.000

Quảng cáo