XS Mega 6/45 13-10-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14.504.128.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 22-10-2021

Kỳ 796: Thứ Tư, 13-10-2021

  • 20
  • 34
  • 37
  • 39
  • 41
  • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 27.804.912
Giải 1 14 10.000.000
Giải 2 822 300.000
Giải 3 15428 30.000

Quảng cáo