XS Mega 6/45 23-09-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

17.106.173.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 27-10-2021

Kỳ 642: Thứ Tư, 23-09-2020

  • 02
  • 08
  • 17
  • 23
  • 30
  • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 35.907.292
Giải 1 27 10.000.000
Giải 2 1057 300.000
Giải 3 17060 30.000

Quảng cáo