XS Mega 6/45 30-08-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

17.106.173.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 27-10-2021

Kỳ 632: Chủ Nhật, 30-08-2020

  • 06
  • 08
  • 18
  • 19
  • 29
  • 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 19.318.430
Giải 1 15 10.000.000
Giải 2 912 300.000
Giải 3 14327 30.000

Quảng cáo