XS Mega 6/45 30-09-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

20.526.628.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 25-06-2021

Kỳ 645: Thứ Tư, 30-09-2020

  • 02
  • 05
  • 31
  • 32
  • 42
  • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 14.253.385
Giải 1 15 10.000.000
Giải 2 690 300.000
Giải 3 11080 30.000

Quảng cáo