XSKG 30/08/2020 - Chủ Nhật

Giải
G.8 10
G.7 137
G.6 6666 1363 3334
G.5 7450
G.4 33894 53744 11588 66602 04636 84814 86075
G.3 64392 58356
G.2 19551
G.1 08172
G.ĐB 361752
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 30/08/2020
Đầu Lô Tô
0 02
1 10, 14
2 -
3 34, 36, 37
4 44
5 50, 51, 52, 56
6 63, 66
7 72, 75
8 88
9 92, 94