XSMT. KQXS KTMT. Xổ số miền Trung hôm nay. Xo so mien Trung. KQXSMT

Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 35 83 51
G.7 040 013 554
G.6 0110 8899 4563 0113 6571 8640 2133 5358 2972
G.5 7141 6605 6222
G.4 51538 95327 32668 31566 54463 58408 29312 92063 55128 96036 22575 03126 61295 67934 24701 85997 34531 77958 85123 06718 03869
G.3 53485 71329 53614 17786 30943 77404
G.2 49642 91583 53125
G.1 10791 29959 24758
G.ĐB 738313 845534 257192

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 05/08/2021

Đầu Lô Tô
0 08
1 10, 12, 13
2 27, 29
3 35, 38
4 40, 41, 42
5 -
6 63, 63, 66, 68
7 -
8 85
9 91, 99

Lô tô Bình Định Thứ 5, 05/08/2021

Đầu Lô Tô
0 05
1 13, 13, 14
2 26, 28
3 34, 34, 36
4 40
5 59
6 63
7 71, 75
8 83, 83, 86
9 95

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 05/08/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 04
1 18
2 22, 23, 25
3 31, 33
4 43
5 51, 54, 58, 58, 58
6 69
7 72
8 -
9 92, 97
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 27 49 42
G.7 421 852 126
G.6 7454 5405 3299 5099 8978 7707 4389 7168 8790
G.5 9377 7826 7006
G.4 27844 44862 51026 52939 38871 86500 55701 29578 69088 03310 22263 13149 56417 41410 37567 15370 21066 88571 27866 24577 15020
G.3 44109 71118 78485 97538 95582 17778
G.2 45069 05511 55958
G.1 55506 59036 49852
G.ĐB 046753 965435 427968

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 29/07/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 01, 05, 06, 09
1 18
2 21, 26, 27
3 39
4 44
5 53, 54
6 62, 69
7 71, 77
8 -
9 99

Lô tô Bình Định Thứ 5, 29/07/2021

Đầu Lô Tô
0 07
1 10, 10, 11, 17
2 26
3 35, 36, 38
4 49, 49
5 52
6 63
7 78, 78
8 85, 88
9 99

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 29/07/2021

Đầu Lô Tô
0 06
1 -
2 20, 26
3 -
4 42
5 52, 58
6 66, 66, 67, 68, 68
7 70, 71, 77, 78
8 82, 89
9 90
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 87 20 53
G.7 240 254 729
G.6 4104 8223 7981 5786 9320 6235 0969 5129 6007
G.5 6439 1800 1114
G.4 67849 31455 57538 76609 09463 48748 33807 87296 11651 72028 91663 82563 08104 54462 86903 45454 49576 85922 28676 75275 43992
G.3 07962 55809 43850 99436 72478 19784
G.2 06825 94435 67078
G.1 19355 62247 31770
G.ĐB 403667 728953 455972

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 22/07/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 07, 09, 09
1 -
2 23, 25
3 38, 39
4 40, 48, 49
5 55, 55
6 62, 63, 67
7 -
8 81, 87
9 -

Lô tô Bình Định Thứ 5, 22/07/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 04
1 -
2 20, 20, 28
3 35, 35, 36
4 47
5 50, 51, 53, 54
6 62, 63, 63
7 -
8 86
9 96

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 22/07/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 07
1 14
2 22, 29, 29
3 -
4 -
5 53, 54
6 69
7 70, 72, 75, 76, 76, 78, 78
8 84
9 92
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 17 62 48
G.7 995 277 582
G.6 2494 7152 3169 7902 4216 7186 6882 9461 8250
G.5 7209 7795 7259
G.4 58375 45234 90231 79505 99599 33002 36135 14367 55856 45990 02130 04769 74146 18604 46406 47468 59406 79717 97305 82136 81746
G.3 87627 07453 06922 65476 14384 91780
G.2 75583 19303 20959
G.1 94840 69468 56831
G.ĐB 635927 841437 035507

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 15/07/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 05, 09
1 17
2 27, 27
3 31, 34, 35
4 40
5 52, 53
6 69
7 75
8 83
9 94, 95, 99

Lô tô Bình Định Thứ 5, 15/07/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 03, 04
1 16
2 22
3 30, 37
4 46
5 56
6 62, 67, 68, 69
7 76, 77
8 86
9 90, 95

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 15/07/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 06, 06, 07
1 17
2 -
3 31, 36
4 46, 48
5 50, 59, 59
6 61, 68
7 -
8 80, 82, 82, 84
9 -
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 72 38 80
G.7 601 303 004
G.6 2069 3163 5147 2945 1103 6379 0960 9524 1096
G.5 1871 4912 9110
G.4 14647 63302 87062 84468 78675 20226 54186 51755 43736 54242 39086 90512 41623 10042 24460 16163 96376 02930 87721 85285 84544
G.3 35250 38077 35260 02951 56469 77038
G.2 74651 11247 31065
G.1 90814 30177 71323
G.ĐB 114667 392905 943546

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 08/07/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 02
1 14
2 26
3 -
4 47, 47
5 50, 51
6 62, 63, 67, 68, 69
7 71, 72, 75, 77
8 86
9 -

Lô tô Bình Định Thứ 5, 08/07/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 03, 05
1 12, 12
2 23
3 36, 38
4 42, 42, 45, 47
5 51, 55
6 60
7 77, 79
8 86
9 -

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 08/07/2021

Đầu Lô Tô
0 04
1 10
2 21, 23, 24
3 30, 38
4 44, 46
5 -
6 60, 60, 63, 65, 69
7 76
8 80, 85
9 96
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 23 19 98
G.7 770 360 207
G.6 6168 3000 0696 2521 7741 9784 4850 4823 5159
G.5 2907 1697 1511
G.4 65973 93022 08065 82597 55443 69421 13063 77648 98743 06883 13965 24952 94515 06980 14616 37525 61588 26423 59450 07425 23215
G.3 57714 73855 20626 11647 16173 13773
G.2 18048 03736 07826
G.1 30831 58452 62720
G.ĐB 557502 738876 488924

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 01/07/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 02, 07
1 14
2 21, 22, 23
3 31
4 43, 48
5 55
6 63, 65, 68
7 70, 73
8 -
9 96, 97

Lô tô Bình Định Thứ 5, 01/07/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 19
2 21, 26
3 36
4 41, 43, 47, 48
5 52, 52
6 60, 65
7 76
8 80, 83, 84
9 97

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 01/07/2021

Đầu Lô Tô
0 07
1 11, 15, 16
2 20, 23, 23, 24, 25, 25, 26
3 -
4 -
5 50, 50, 59
6 -
7 73, 73
8 88
9 98
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 77 08 18
G.7 896 070 122
G.6 2169 3701 8637 6457 6043 9635 8034 3833 5136
G.5 9246 2989 6023
G.4 40267 75580 21900 80399 50231 52247 11907 11783 40072 92544 26443 86295 33460 27961 68743 26853 90306 16698 59228 88897 76535
G.3 57156 17586 06744 23591 09618 84409
G.2 36393 01483 69045
G.1 98395 90184 38921
G.ĐB 756673 607212 353112

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 24/06/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 01, 07
1 -
2 -
3 31, 37
4 46, 47
5 56
6 67, 69
7 73, 77
8 80, 86
9 93, 95, 96, 99

Lô tô Bình Định Thứ 5, 24/06/2021

Đầu Lô Tô
0 08
1 12
2 -
3 35
4 43, 43, 44, 44
5 57
6 60, 61
7 70, 72
8 83, 83, 84, 89
9 91, 95

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 24/06/2021

Đầu Lô Tô
0 06, 09
1 12, 18, 18
2 21, 22, 23, 28
3 33, 34, 35, 36
4 43, 45
5 53
6 -
7 -
8 -
9 97, 98

XSMT. KQXSKTMT. Xổ số miền Trung hôm nay. Xo so mien Trung. KQXSMT.

XSMT. Xem trực tiếp kết quả xổ số miềnTrung KQXSMT thứ 5 hôm nay trên Kết quả xổ số 3 miền và xem lại kết quả xổ số của nhiều ngày trước đó dễ dàng và nhanh chóng.

Xổ số miền Trung Thứ Năm trực tiếp quay số vào lúc 17 giờ 15 phút, từ giải 1 đến giải 8 và cuối cùng là giải đặc biệt, được mở thưởng với 3 đài truyền hình và diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh bao gồm: Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị

Xổ số kiến thiết miền Trung XSMT

Xổ số miền Trung XSMT là hình thức chơi quay số có thưởng tại miền Trung được nhà nước cho phép. XSMT với tổng cộng 16 tỉnh thành. Giá vé số miền Trung có mệnh giá 10.000 đồng/ vé. Qúy khách có thể mua tại các đại lý, chi nhánh hoặc người bán dạo để tham gia dự thưởng hàng ngày.

Xem kết quả Xổ số Miền Trung XSMT Thứ Năm hôm nay

Tra cứu Kết quả xổ số miền Trung KQXSMT Thứ Năm nhanh và chính xác nhất trên web Kết quả xổ số 3 miền https://xosothantai.info/ hoặc xem tường thuật XSMB trực tiếp.

Ngoài ra có thể theo dõi XSMT thứ 5 qua một số kênh truyền hình, đài FM, AM.

Trúng Sổ số miền Trung XSMT thứ 5 đổi thưởng như thế nào?

Khi trúng XSMT Thứ 5 mở thưởng 3 đài bao gồm Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị , đầu tiên bạn cần giữ gìn tờ vé số của mình thật cẩn thận. Bởi một tờ vé số bị rách, không hoàn chỉnh sẽ không có giá trị lĩnh thưởng. Tiếp đến là liên hệ tới công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô để được hướng dẫn lĩnh thưởng nhanh nhất. 

Khi đi đổi thưởng xổ số miền Trung XSMT thứ 5, bạn cần phải mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ tùy thân mang theo, bao gồm: chứng minh nhân dân (thẻ căn cước hoặc bằng lái xe), sổ hộ khẩu. Bạn hoàn toàn có thể lĩnh tiền mặt hoặc yêu cầu trả thưởng qua tài khoản ngân hàng đều được.

Quay thử Xổ số miền Trung XSMT thứ Năm

Bạn hoàn toàn có thể theo dõi dự đoán xổ số miền Trung XSMT thứ năm hàng tuần để tham khảo dự đoán kết quả chuẩn xác và hoàn toàn miễn phí tại Website: https://xosothantai.info/

Cập nhật chính xác bảng thống kê KQXSMT Thứ Năm để dò kết quả hoặc áp dụng nhiều cách chọn các cặp số ưng ý nhất cho các kỳ mở thưởng tiếp theo.

Trang Xổ Số Thần Tài của chúng tôi cập nhật kết quả xổ số 24/24 hàng ngày. Kính mong quý vị và các bạn luôn luôn theo dõi.

RSS

Copyright 2020 Kết quả Xổ Số Thần tài
Kết quả xổ số trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào Website công ty xổ số các tỉnh.

DMCA.com Protection Status